新着記事

Παρασκευή,28Απριλίου2017katagelies@tsantiri.grΕΛΛΑΔΑΚΥΠΡΟΣΠΟΛΙΤΙΚΗΚΟΙΝΩΝΙΑΚΙΝΗΜΑΤΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΚΟΣΜΟΣBLOGΑΘΛΗΤΙΚΑSHOWBIZΓΥΝΑΙΚΑΤΑΞΙΔΙΑΝΕΚΔΟΤΑΖΩΗΕΞΟΔΟΣΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΒΙΒΛΙΟΘΕΜΑΤΑΠΑΡΑΞΕΝΑΖΩΔΙΑΑΛΛΑtsantiri.grΑΣΤΕΓΗΕΝΗΜΕΡΩΣΗΧΩΡΙΣΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣΥΠΕΞ:ΗΕλλάδαέτοιμηεάντηςζητηθείνασυμβάλειστηναποκλιμάκωσητηςκρίσηςσταΣκόπια1:54-28Απρ2017-ΠΟΛΙΤΙΚΗ«ΜελύπηκαιανησυχίαδιαπιστώνουμεότιηπΓΔΜδιολισθαίνεισεβαθιάπολιτικήκρίση.Κρίσηπουγιανααντιμετωπιστείχρειάζεταιοιεμπλεκόμενεςπλευρέςναεπιδείξουνσεβασμόστιςαρχέςτηςδημοκρατίας,τηςνομιμότηταςκαι...Διαβάστεπερισσότερα>ΣοκστηνΑγίαΒαρβάρα:Στραγγαλισμένο,σεκάδοσκουπιδιώνβρέθηκετο6χρονοκορίτσι1:28-28Απρ2017-ΕΛΛΑΔΑΤραγικήήτανηκατάληξηπουείχεηυπόθεσητηςεξαφάνισηςτης6χρονηςΣτυλιανήςΕικοσπεντάκηστηνΑγίαΒαρβάρα,καθώςαστυνομικοί βρήκαντοάψυχοσώματουκοριτσιούσεκάδοαπορριμμάτων μόλις150μέτρααπότοσπίτιτης οικογένειας....Διαβάστεπερισσότερα>Σκόπια:ΑφούοιτραμπούκοιτουέκαναναρένατηΒουλήοΓκρουέφσκικάλεσεσε«αυτοσυγκράτηση»1:23-28Απρ2017-ΚΟΣΜΟΣΟιξένοιπρέσβειςσταΣκόπιακάνουνέκκλησηγιαδιάλογοκαικαλούντονκόσμονααπέχειαπότηνεμπρηστικήρητορική.«Αυτήείναιηστιγμήγιαδιάλογο,όχιγιαβία.Όλοιθαπρέπεινααπέχουναπότην…Διαβάστετησυνέχειαστο...Διαβάστεπερισσότερα>ΑνοιξιάτικοςοκαιρόςτηνΠαρασκευή–Ανεβαίνειτοθερμόμετρο1:21-28Απρ2017-ΕΛΛΑΔΑΑνοιξιάτικοςθαπαραμείνειοκαιρόςτηνΠαρασκευήστιςπερισσότερεςπεριοχέςτηςχώρας.ΤοπικέςνεφώσειςθαυπάρχουνστοΙόνιοκαιταηπειρωτικά.Οιάνεμοιθαείναιμεταβλητώνδιευθύνσεων3με4μποφόρ.Ηθερμοκρασίαθασημειώσει…...Διαβάστεπερισσότερα>ΣημαντικήκίνησηστηγεωπολιτικήσκακιέραηεπίσκεψηΚοτζιάστηνΑλγερία(βίντεο)1:13-28Απρ2017-ΠΟΛΙΤΙΚΗΣετροχιάεντατικοποίησης,μετάαπόαρκετάχρόνια,εισέρχονταιοιδιμερείςσχέσειςΕλλάδας–Αλγερίας.ΤηνκοινήβούλησητωνδύοχωρώνεπιβεβαίωσανουπουργόςΕξωτερικώνΝίκοςΚοτζιάςκαιουπουργόςΕπικρατείαςκαιυπουργός...Διαβάστεπερισσότερα>ΣοκστηνΑγίαΒαρβάρα:Σεκάδοσκουπιδιώνβρέθηκετοπτώματου6χρονουκοριτσιού1:08-28Απρ2017-ΕΛΛΑΔΑΤραγικήήτανηκατάληξηπουείχεηυπόθεσητηςεξαφάνισητης6χρονηςΣτυλιανήςΕικοσπεντάκηστηνΑγίαΒαρβάρα,καθώςαστυνομικοί βρήκαντοάψυχοσώματουκοριτσιούσεκάδοαπορριμμάτωνστηντηςπεριοχήςμόλις150μέτρααπότο...Διαβάστεπερισσότερα>ΑνησυχίατουΥπουργείουΕξωτερικώνγιατηνκατάστασησταΣκόπια1:05-28Απρ2017-ΠΟΛΙΤΙΚΗ«ΜελύπηδιαπιστώνουμεότιηπΓΔΜδιολισθαίνεισεβαθιάπολιτικήκρίση»«ΜελύπηκαιανησυχίαδιαπιστώνουμεότιηπΓΔΜδιολισθαίνεισεβαθιάπολιτικήκρίση.Κρίσηπουγιανααντιμετωπιστείχρειάζεταιοιεμπλεκόμενεςπλευρές...Διαβάστεπερισσότερα>Τοαπόλυτοτης«Ένωσης»σετελικούςκυπέλλουμετονΠΑΟΚ0:55-28Απρ2017-ΑΘΛΗΤΙΚΑΟιδύοομάδεςέχουνβρεθείαντιμέτωπεςτρειςφορέςκαιηΑΕΚέχειπάρειτοτρόπαιοσεόλεςΤρειςφορέςστοπαρελθόνέχουναναμετρηθείηΑΕΚμετονΠΑΟΚστοντελικότουΚυπέλλουκαιτιςτρειςη«Ενωση»κατέκτησετοντίτλο!Είναι...Διαβάστεπερισσότερα>ΤσακώνονταιακόμηκαιγιατηΒενεζουέλακαιτονΜαδούροΣΥΡΙΖΑκαιΝΔ0:54-28Απρ2017-ΠΟΛΙΤΙΚΗΤσακώνονταιακόμηκαιγιατηΒενεζουέλαΣΥΡΙΖΑκαιΝέαΔημοκρατία.ΤηναρχήέκανεοΚυριάκοςΜητσοτάκης,οοποίοςμεανάρτησήτουστονπροσωπικότουλογαριασμόστοtwitterσχολίασετηστάσητωνευρωβουλευτώντουΣΥΡΙΖΑστοΕυρωπαϊκό...Διαβάστεπερισσότερα>Τραμπ:ΘλίβομαιγιατηΒενεζουέλα–Ηκατάστασηείναιχαοτική0:53-28Απρ2017-ΚΟΣΜΟΣΟΑμερικανόςπρόεδροςΝτόναλντΤραμπεξέφρασετηθλίψητουγιατηνκατάστασηπουεπικρατείστηνΒενεζουέλα,ηοποίασυγκλονίζεταιαπότιςαρχέςΑπριλίουαπόδιαδηλώσειςκατάτουπροέδρουΝικολάςΜαδούρο,κατάτηνδιάρκειατων...Διαβάστεπερισσότερα>ΙβάνΣαββίδης:ΠερίμενεμαςκιερχόμαστεΜελισσανίδη0:35-28Απρ2017-ΑΘΛΗΤΙΚΑ«Θαπάρουμεαυτόπουμαςανήκει»ΑσταμάτητοςήτανοΙβάνΣαββίδηςστιςδηλώσειςτου,όπουαναφέρθηκεστην…Μπαρτσελόνα,τασκάνδαλαστοποδόσφαιρο,στηνέδρατουτελικού,ενώonair«προκάλεσε»καιτονφίλουτουΔημήτρηΜελισσανίδη...Διαβάστεπερισσότερα>Αποστόλου:ΤουπουργείοΑγροτικήςΑνάπτυξηςστηρίζειτηναπασχόληση0:25-28Απρ2017-ΠΟΛΙΤΙΚΗ«Θαδοθείέμφασηστηνπαραγωγικήανασυγκρότηση»Τα«βήματα»τουυπουργείουΑγροτικήςΑνάπτυξηςκαιΤροφίμωνκαιτουσυναρμόδιουυπουργείου(σ.σΕργασίας)γιατηδυνατότηταπουδίνεταισεανέργουςτουΟΑΕΔ,ναεργαστούντην...Διαβάστεπερισσότερα>ΠΟΜΙΔΑ:ΗκυβέρνησηκαταστρέφειτιςτουριστικέςμισθώσειςμέσωAirBNB0:21-28Απρ2017-ΕΛΛΑΔΑΣενομοθετικόκενόβρίσκονταιοιβραχυχρόνιεςτουριστικέςμισθώσειςμέσωAirBNBκαιάλλωνδιαδικτυακώνπλατφορμών,στιςπαραμονέςτηςέναρξηςτηςτουριστικήςπεριόδου,καθώςμεδιάταξηπουψηφίστηκεπρόσφατααναστέλλεταιηισχύς...Διαβάστεπερισσότερα>ΕντασηστηΝέαΦιλαδέλφειαμεοπαδούςτηςΑΕΚκαιμέλητουΑΝΤΑΡΣΥΑ0:08-28Απρ2017-ΕΛΛΑΔΑΕντασησημειώθηκε τοβράδυτηςΠέμπτηςστηΝέαΦιλαδέλφεια.Περίπου50οπαδοίτηςΑΕΚμετέβησανέξωαπότοπνευματικόκέντροτηςπεριοχής,όπουήτανπρογραμματισμένηεκδήλωσητηςΑΝΤΑΡΣΥΑμεθέμα«οιγειτονιέςανήκουνστους...Διαβάστεπερισσότερα>ΓιατίηΕύαΚαϊλήειρωνεύτηκεEurogroup,ΣόιμπλεκαιΔΝΤ0:03-28Απρ2017-ΠΟΛΙΤΙΚΗΕνώπιονΜοσκοβισίκαιΝτάισελμπλουμ,εξαπέλυσεπυράκατάEurogroup,ΣόιμπλεκαιΔΝΤ,ηΕλληνίδαΕυρωβουλευτήςΕύαΚαϊλή.ΜεειρωνικότρόπουπενθύμισεπωςανοΝότοςξόδεψετηννύχτα,ξόδεψεσίγουρακαιτηνημέρα,σεεξοπλισμούς…...Διαβάστεπερισσότερα>ΕξαρθρώθηκεσυμμορίαστοΜενίδι:Εστηνανσεοδηγούςκαιπεζούςκαρτέρικαιτουςλήστευαν23:59-27Απρ2017-ΕΛΛΑΔΑΑκόμημίασυμμορίαπουλήστευεδιερχόμενουςοδηγούςαυτοκινήτωνκαιπεζούς,στηνπεριοχήΑγίαςΣωτήραςΑχαρνών,εξαρθρώθηκεέπειτααπόσυντονισμένηεπιχείρησηαστυνομικώντουΤΑΑχαρνώνσεσυνεργασίαμετηΔιεύθυνσηΑστυνομίας...Διαβάστεπερισσότερα>ΑγόρασεΚομάνηΜπάγερν23:55-27Απρ2017-ΑΘΛΗΤΙΚΑΉτανδανεικόςαπότηΓιουβέντουςΗΜπάγερνΜονάχουανακοίνωσεότικάνειχρήσητηςoptionκαιότιαγοράζειτονΓάλλοεξτρέμ,ΚίνγκσλεϊΚομάν,απότηνΓιουβέντους.ΟΚομάνήτανδανεικόςγιαδύοχρόνιαστουςΒαυαρούςαπότουςBianconeri...Διαβάστεπερισσότερα>ΠαλαβομάρεςΕρντογάν:ΗΕ.Ε.δενμπορείνααμφισβητείτηδημοκρατίατηςΤουρκίας23:53-27Απρ2017-ΚΟΣΜΟΣΝέαπυράεναντίοντηςΕυρωπαϊκήςΈνωσηςεκτόξευσετηνΠέμπτηοΤούρκοςπρόεδροςΡετζέπΤαγίπΕρντογάν,λέγονταςπωςηΤουρκίαδενμπορείναεπιτρέπεισεάλλεςχώρες«καιιδιαίτεραστηνΕΕνααμφισβητούντηδημοκρατία»τηςχώρας.<div...Διαβάστεπερισσότερα>19χρονοςισλαμιστήςσχεδίαζετρομοκρατικόχτύπημασεσυναυλίατουΈλτονΤζονστοΛονδίνο23:43-27Απρ2017-ΚΟΣΜΟΣΈνας19χρονοςισλαμιστήςομολόγησετηνΠέμπτησεδικαστήριοτουΛονδίνουότισχεδίαζεναεξαπολύσειβομβιστικέςεπιθέσειςστονεμπορικόδρόμοτηςΌξφορντΣτριταλλάκαισεμιασυναυλίατουΈλτονΤζονστοΛονδίνο.ΟΧαρούνΣιέντ,…...Διαβάστεπερισσότερα>ΠροκαταρκτικήέρευναγιατηβλάβητουαγγειογράφουστονΕυαγγελισμό23:38-27Απρ2017-ΕΛΛΑΔΑΓιαμίαεβδομάδαο«Ευαγγελισμός»ήτανχωρίςαγγειγράφοκαταγγέλλειτοΣωματείοτωνΕργαζομένων.Ηδιοίκησητουνοσοκομείουδιέταξετηδιενέργειαπροκαταρκτικήςέρευνας,γιατηβλάβητουκαρδιοαγγειογραφικούσυγκροτήματος,...Διαβάστεπερισσότερα>XFactor:Hξανθιά…Ισλανδήπουεισέβαλεστηνοντισιόνκαιδιέκοψετουςκριτές[βίντεο]23:29-27Απρ2017-SHOWBIZΠρεμιέραμεαπρόοπτατηνΠέμπτηστοXFactorπουπροβάλειοΣΚΑΪ.Mια ξανθιάδιαγωνιζόμενηαπότην…Ισλανδία ναεισβάλλειστηναίθουσαπουβρίσκοντανοικριτέςκαιναδιακόπτειτηνοντισιόν γιαναπάρειτηνθέσημιαςάλλης...Διαβάστεπερισσότερα>Ε.Ε.γιαΣκόπια:Ηβίαδενέχειθέση–ΗΔημοκρατίαπρέπειναδιατηρηθεί23:23-27Απρ2017-ΚΟΣΜΟΣΕπίσημηδήλωσηγιατοξέσπασμαβίαςσταΣκόπιακαιτηνεισβολήστοκοινοβούλιο,εξέδωσεηΕυρωπαϊκήΈνωση.ΟεκπρόσωποςτηςΕΕκαταδίκασετηνέξαρσηβίαςκαιζήτησεαυτοσυγκράτησηκαιψυχραιμία.ΟΕυρωπαίοςΕπίτροποςΓιοχάνες...Διαβάστεπερισσότερα>Κρήτη:Πιτμπουλεπιτέθηκεσεγυναίκα-Μεταφέρθηκεστονοσοκομείο23:18-27Απρ2017-ΕΛΛΑΔΑΕπίθεσηαπόπιτμπουλδέχθηκενεαρήγυναίκακαιμεταφέρθηκεμετραύματαστονλαιμόστοΒενιζέλειοΝοσοκομείοΗρακλείου.Σύμφωναμετο«cretalive.gr»,ηεπίθεσηέγινετηνώραπουηνεαρήγυναίκαέβγαζεβόλτατοδικότηςσκυλάκι. Οι...Διαβάστεπερισσότερα>Ουζουνίδης:Οικανόνεςσήμεραδενήτανοιίδιοι23:15-27Απρ2017-ΑΘΛΗΤΙΚΑ«Γιαμαςταπλέιοφδενέχουντόσομεγάλησημασίαχωρίςνασημαίνειότιθαείμαστεαδιάφοροι»ΟτεχνικόςτουΠαναθηναϊκούστησυνέντευξηΤύπουστάθηκεστιςχαμένεςευκαιρίεςτουπρώτουημιχρόνουαλλάκαιτιςαποφάσειςτου...Διαβάστεπερισσότερα>ΟιΚούρδοιτηςΣυρίας(SDF/YPG)ανατίναξανβάσηραντάρτωνΤούρκων(βίντεο)23:11-27Απρ2017-ΚΟΣΜΟΣΟιδυνάμειςτωνΚούρδωντηςΣυρίαςανατίναξανέναντουρκικόσταθμόραντάρ,στοτουρκικόέδαφος,κοντάστηνπαραμεθόριοπόληΤελΑμπιάνττηςΣυρίας.ΌλητηνΠέμπτηητουρκικήπολεμικήαεροπορίασυνέχισεναβομβαρδίζειτιςκουρδικές...Διαβάστεπερισσότερα>ΗοικογένειαΣπανούλημεγαλώνεικαιάλλο-ΠέμπτηφοράέγκυοςηΧοψονίδου23:09-27Απρ2017-SHOWBIZΗοικογένειατουΒασίληΣπανούληετοιμάζεταινααποκτήσειτο7ομέλοςτης.ΗΟλυμπίαΧοψονίδουείναιξανάέγκυοςκιοΒασίληςΣπανούληςετοιμάζεταιγιατοπέμπτοπαιδίτου.Στιςπρώτεςτρειςεγκυμοσύνεςτηςσυζύγουτουοαρχηγός...Διαβάστεπερισσότερα>Mέιγιασύλληψητρομοκράτη:Σεεγρήγορσηοιυπηρεσίεςασφαλείας22:53-27Απρ2017-ΚΟΣΜΟΣΗπρωθυπουργόςτηςΒρετανίαςΤερέζαΜέιδήλωσεότιοχειρισμόςτουεπεισοδίουτοοποίοσημειώθηκεκοντάστηνεπίσημηπρωθυπουργικήκατοικίατηςστοΛονδίνο,ότανάνδραςπουείχεεπάνωτουμαχαίριασυνελήφθημετηνκατηγορία...Διαβάστεπερισσότερα>ΑνοδοςθερμοκρασίαςτηνΠαρασκευή–Ευνοείταιημεταφοράσκόνης22:48-27Απρ2017-ΕΛΛΑΔΑΓενικάαίθριοςθαείναιοκαιρόςτηνΠαρασκευή,σύμφωναμετηνπρόγνωσητηςΕΜΥ.Σταδυτικάκαιταβόρειαθασημειωθούναραιέςνεφώσεις,πουαπότοαπόγευμακατάτόπουςθαπυκνώσουν.Οιάνεμοιθαείναιμεταβλητοί2με4μποφόρ...Διαβάστεπερισσότερα>Παππάς:Ναβάλουμεένατέλοςστηναίσθησητηςμιζέριας22:45-27Απρ2017-ΠΟΛΙΤΙΚΗ«Έγινεπόλεμοςστηνκυβέρνησηότανεπιχείρησεναβάλειτάξηστοτηλεοπτικότοπίο»«ΞεκινώνταςαπότηΘράκηπάμενααποκαταστήσουμεμίαθεμελιώδηαδικία.ΝααποκαταστήσουμεέναβασικόδικαίωμαπουπρέπειναέχειοκάθεΈλληνας...Διαβάστεπερισσότερα>Τούρκοςαντιπρόεδρος:ΟιΈλληνεςκάνουνεπίδειξη–Δενθαεπιτρέψουμετετελεσμέναγεγονότα22:44-27Απρ2017-ΠΟΛΙΤΙΚΗΤηνέντονηδυσαρέσκειατηςΆγκυραςγιατημηέκδοσητωνοκτώΤούρκωνστρατιωτικώνπουείχανφθάσειστηνΑλεξανδρούπολητηνεπομένητουαποτυχημένουπραξικοπήματοςτης16ηςΙουλίου2016,εξέφρασεεκνέουοαντιπρόεδροςτηςτουρκικής...Διαβάστεπερισσότερα>Πούτιν–ΑμπέαπηύθυνανέκκλησηγιααποκλιμάκωσητηςέντασηςστηνΚορεατικήΧερσόνησο22:43-27Απρ2017-ΚΟΣΜΟΣΟρώσοςπρόεδρος,ΒλαντιμίρΠούτινκαιοιάπωναςπρωθυπουργός,ΣίντζοΆμπε,απηύθυνανέκκλησηπροςτηνΒόρειοΚορέακαιτιςυπόλοιπεςχώρεςνααποφύγουνσυμπεριφορέςκαιρητορικέςπουθασυνέβαλλανστονακλιμακωθείηαντιπαράθεση...Διαβάστεπερισσότερα>Βίτσας:Νηφαλιότητα,ψυχραιμία,αλλάκαιετοιμότητααπόπλευράςενόπλωνδυνάμεων22:25-27Απρ2017-ΠΟΛΙΤΙΚΗ«Οιελληνοτουρκικέςσχέσειςορίζονταιτόσοαπότοδιεθνέςδίκαιοόσοκαιαπότιςδιεθνείςσυμβάσεις»Οιελληνοτουρκικέςσχέσεις«ορίζονταιτόσοαπότοδιεθνέςδίκαιοόσοκαιαπότιςδιεθνείςσυμβάσεις,τωνοποίωναναθεώρηση...Διαβάστεπερισσότερα>Συρία:ΒομβαρδίστηκανδύονοσοκομείαστηνεπαρχίαΙντλίμπ–Nεκροίκαιτραυματίες22:23-27Απρ2017-ΚΟΣΜΟΣΑεροσκάφηπουθεωρείταιότιανήκανστηρωσικήΠολεμικήΑεροπορίαήστοσυριακόκαθεστώς βομβάρδισανδύονοσοκομείαστην—ελεγχόμενηαπότουςτζιχαντιστέςτηςΑλΚάιντα—επαρχίαΙντλίμπ,δήλωσανκάτοικοι,νοσηλευτικόπροσωπικό...Διαβάστεπερισσότερα>Παναθηναϊκός:ΑπόταπιοσκοτεινάχρόνιατηςΕΠΟ22:15-27Απρ2017-ΑΘΛΗΤΙΚΑΓιασφαγήστονημιτελικόμετονΠΑΟΚκάνειλόγοηπράσινηΠΑΕΗΠΑΕΠαναθηναϊκόςμεανακοίνωσήτηςκάνειλόγογια…σφαγήκαικαταγράφειτιςφάσειςπουθεωρείότιοΚύζαςαδίκησετο«τριφύλλι».Αναλυτικάηανακοίνωση:«Διαιτητική...Διαβάστεπερισσότερα>ΝέεςεξελίξειςσταΒαλκάνια:ΈπεσεηκυβέρνησησυνασπισμούστηνΚροατία22:11-27Απρ2017-ΚΟΣΜΟΣΣενέαφάσηαστάθειαςκαιανακατατάξεωνδείχνειναεισέρχεταιηπεριοχήτωνΒαλκανίων,καθώςμετάταγεγονόταπουξέσπασαντοβράδυτηςΠέμπτηςσταΣκόπια,ανακοινώθηκεηπτώσητηςκυβέρνησηςσυνασπισμούστηνΚροατία,μετάτην...Διαβάστεπερισσότερα>ΑπείχεοΣΥΡΙΖΑαπότηνψηφοφορίαστοΕυρωκοινοβούλιογιατηΒενεζουέλα22:05-27Απρ2017-ΠΟΛΙΤΙΚΗΤηστάσητηςαποχήςεπέλεξεσημειωτέονκαιηευρω-ομάδατωνΠρασίνωνΨήφοαποχήςεπέλεξαν,σύμφωναμεπληροφορίες,οιευρωβουλευτέςτουΣΥΡΙΖΑστηνψηφοφορίαπουέγινεσήμεραστοΕυρωπαϊκόΚοινοβούλιογιατηΒενεζουέλα.Εκ...Διαβάστεπερισσότερα>Ίβιτς:Γράψαμειστορία21:55-27Απρ2017-ΑΘΛΗΤΙΚΑ«ΣτηνΛεωφόροήμαστανσίγουροιπωςθακάνουμετηνανατροπήκαιότιθαπερνούσαμε»ΕμφανώςσυγκινημένοςοΒλάντανΊβιτςμίλησεγιαένανΠΑΟΚπουέγραψειστορία,σημειώνονταςτοπόσοπίστευεσεανατροπήστοζευγάριμεΠαναθηναϊκό.Η...Διαβάστεπερισσότερα>Μέι:Οι«27»τηςΕυρώπηςενώνονταικατάτηςΒρετανίας21:53-27Απρ2017-ΚΟΣΜΟΣ«Οιάλλες27ευρωπαϊκέςχώρεςτηςΕ.Ε.ενώνονταιεναντίονμας»,δήλωσεηΒρετανίδαπρωθυπουργόςΤερέζαΜέι,ενώσημείωσεότιτοσχόλιοτηςΓερμανίδαςκαγκελάριουΆγκελαΜέρκελγια«αυταπάτες»πουτρέφειτοΗνωμένοΒασίλειογια...Διαβάστεπερισσότερα>ΤσακαλώτοςκαιΑχτσιόγλουενημέρωσαντονΤσίπραγιατηδιαπραγμάτευση21:45-27Απρ2017-ΠΟΛΙΤΙΚΗΟλοκληρώθηκεησυνάντησητουοικονομικούεπιτελείουμετονπρωθυπουργόΟλοκληρώθηκεπριναπόλίγοησυνάντησητουοικονομικούεπιτελείουμετονπρωθυπουργόστοΜέγαροΜαξίμου,ηοποίαξεκίνησεπερίπουστις5.30τοαπόγευμα.Ο...Διαβάστεπερισσότερα>ΞεκίνησεοεμφύλιοςσταΣκόπια;ΟπαδοίτουΓκρουέφσκιμπήκανστηΒουλήκαιέδειρανβουλευτές(φωτο)21:43-27Απρ2017-ΚΟΣΜΟΣΣταπρόθυραεμφυλίουταΣκόπια.ΟιεθνικιστέςψευδομακεδόνεςτουΝίκολαΓκρουέφσκιεισήλθανστοκτίριοτηςΒουλήςτοβράδυτηςΠέμπτηςκαιχτύπησανμέχριναματώσειτονΖόρανΖάεφ,αρχηγότουσοσιαλδημοκρατικούκόμματοςπου...Διαβάστεπερισσότερα>Σελίδα1από8062123Επόμενη›Τελευταία»Καιρόςπρόγνωσηκαιρούαπότοweather.grTwitterκαιGoogle+ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣΕΙΔΗΣΕΙΣΕΛΛΑΔΑΣοκστηνΑγίαΒαρβάρα:Στραγγαλισμένο,σεκάδοσκουπιδιώνβρέθηκετο6χρονοκορίτσι28Απρίλιος,2017ΑνοιξιάτικοςοκαιρόςτηνΠαρασκευή–Ανεβαίνειτοθερμόμετρο28Απρίλιος,2017ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣΕΙΔΗΣΕΙΣΠΟΛΙΤΙΚΗΥΠΕΞ:ΗΕλλάδαέτοιμηεάντηςζητηθείνασυμβάλειστηναποκλιμάκωσητηςκρίσηςσταΣκόπια28Απρίλιος,2017ΣημαντικήκίνησηστηγεωπολιτικήσκακιέραηεπίσκεψηΚοτζιάστηνΑλγερία(βίντεο)28Απρίλιος,2017ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣΕΙΔΗΣΕΙΣΚΟΣΜΟΣΣκόπια:ΑφούοιτραμπούκοιτουέκαναναρένατηΒουλήοΓκρουέφσκικάλεσεσε«αυτοσυγκράτηση»28Απρίλιος,2017Τραμπ:ΘλίβομαιγιατηΒενεζουέλα–Ηκατάστασηείναιχαοτική28Απρίλιος,2017ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣΕΙΔΗΣΕΙΣSHOWBIZXFactor:Hξανθιά…Ισλανδήπουεισέβαλεστηνοντισιόνκαιδιέκοψετουςκριτές[βίντεο]27Απρίλιος,2017ΗοικογένειαΣπανούλημεγαλώνεικαιάλλο-ΠέμπτηφοράέγκυοςηΧοψονίδου27Απρίλιος,2017FacebookBoxΑΠΟΨΕΙΣκαιBLOGGERSΠρωτογενέςπλεόνασμα:Οιυπερεπιδόσειςδύσκολαεπαναλαμβάνονται27Απρίλιος,2017Οι«αγοραίοιρήτορες»καιηπραγματικήοικονομία27Απρίλιος,2017Οι«μαύρες»επέτειοιείναιδυο–Η21ηΑπριλίου1967καιη23ηΑπριλίου201022Απρίλιος,2017ΦΩΝΗΛΑΟΥΗλικιωμένοςκαίειχαρτιάγιαναζεσταθείκαιταμνημονιακάκαθάρματαμιλάνεγια…«αιθαλομίχλη»!21Δεκέμβριος,2013Ήρθαντοπρωίνασυνδέσουντουγείτονατορεύμα…16Δεκέμβριος,2013Pελαμόγιατουκερατά,τονφόροαλληλεγγύηςγιαποιουςτονπληρώνουμε;16Δεκέμβριος,2013|ΣτηνκορυφήΚατασκευήΙστοσελίδωνtcp.grProjectCopyrightstsantiri.grAllRightsReservedΌροιχρήσης-PrivacyPolicyΓιααστεία,παράξενα,ανέκδοτακαιπολύ,πολύγέλιοκάντεlikeεδώ!