新着記事

Κυριακή,30Απριλίου2017katagelies@tsantiri.grΕΛΛΑΔΑΚΥΠΡΟΣΠΟΛΙΤΙΚΗΚΟΙΝΩΝΙΑΚΙΝΗΜΑΤΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΚΟΣΜΟΣBLOGΑΘΛΗΤΙΚΑSHOWBIZΓΥΝΑΙΚΑΤΑΞΙΔΙΑΝΕΚΔΟΤΑΖΩΗΕΞΟΔΟΣΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΒΙΒΛΙΟΘΕΜΑΤΑΠΑΡΑΞΕΝΑΖΩΔΙΑΑΛΛΑtsantiri.grΑΣΤΕΓΗΕΝΗΜΕΡΩΣΗΧΩΡΙΣΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣΗΣερβίαμεταφέρειστρατόστανότιασύνοράτης–«Σεπολεμικήετοιμότητα»15:43-30Απρ2017-ΚΟΣΜΟΣΜετάτιςδηλώσειςτουπροέδρουτηςΣερβίας,ΑλεξάνταρΒούτσιτςότιηκατάστασηστηΣερβίαείναισταθερήκαιειρηνικήκαιότιοιπολίτεςθαπρέπεινααισθάνονταιασφαλείς,άρχισεμετακίνησηστρατιωτικώνκαιαστυνομικώνδυνάμεων...Διαβάστεπερισσότερα>Ποτάμι:Δύσπεπτηκαιάνοστηησυμφωνίαπουσερβίρειηκυβέρνηση15:25-30Απρ2017-ΠΟΛΙΤΙΚΗ«Ηκαθυστέρησηγεννάειαβεβαιότητα,ηαβεβαιότηταπαγώνειτηνοικονομία»Για«δύσπεπτη,άνοστηκαιανθυγιεινή»συμφωνίακάνειλόγοτοΠοτάμι,στηλιτεύονταςτανέαμέτραλιτότητας,ταοποίακαλείταιναλάβειηκυβέρνηση,προκειμένου...Διαβάστεπερισσότερα>Οπνιγμόςτοεπικρατέστεροσενάριογιατονθάνατοτης36χρονηςστονΑμβρακικό15:21-30Απρ2017-ΕΛΛΑΔΑΟπνιγμόςφαίνεταιπωςθεωρείταιωςτοεπικρατέστεροσενάριογιατααίτιαθανάτουτης36χρονης,ηοποίααγνοούνταναπότηΔευτέρατουΠάσχακαιβρέθηκεχθεςνεκρή,μέσασεαυτοκίνητοστονβυθότουΑμβρακικούΚόλπου.…Διαβάστε...Διαβάστεπερισσότερα>1.500ένοπλοιΑλβανοίτουUCPMBβρίσκονταιστηνότιαΣερβίααναμένονταςεντολές15:11-30Απρ2017-ΚΟΣΜΟΣ«ΟγιοςτουΑλβανούηγέτηστη[νότια]Σερβία,τουΓιονούζΜουσλίου,ο31χρονοςΦατίμαπότοΜπουγιάνοβατς,έχει1500ένοπλουςτου[λεγόμενου]επαναστατικούστρατούΠρέσεβο-Μέντβεντζας-Μπουγιάνοβατς(γνωστόςωςUCPMB)σεετοιμότητα...Διαβάστεπερισσότερα>Survivor:ΗπρώτηselfieφωτογραφίαγιαΝτάνοκαιΣπαλιάρα14:49-30Απρ2017-SHOWBIZΜιαακόμηφωτογραφίαδόθηκεστηδημοσιότητααπότοπάρτιτηςΈνωσηςστοrealityπαιχνίδιτουΣΚΑΪ,Survivor.ΜέσωτηςεπίσημηςσελίδαςτουπαιχνιδιούσταsocialmediaαναρτήθηκεηφωτογραφίαπουέβγαλανοΓιώργοςΑγγελόπουλοςμετονΓιάννη...Διαβάστεπερισσότερα>ΚάηκεζωντανόςμέσαστοσπίτιτουστηΛευκάδα63χρονοςάνδρας14:41-30Απρ2017-ΕΛΛΑΔΑΈνας63χρονοςέχασετηζωήτουσήμεραταξημερώματα,στηνπεριοχήΚάλαμοστηνΛευκάδα,μετάαπόπυρκαγιάπουξέσπασεστοσπίτιόπουδιέμενε.Αρχικά,στοσημείοέσπευσεέναόχηματουΔήμουΛευκάδας,τοοποίοωστόσο,…Διαβάστε...Διαβάστεπερισσότερα>Τοχάσκιπουτρέλανετοinstagram-Ακολούθησετηγάτακαιφράκαρεστηνπόρτα[βίντεο]14:39-30Απρ2017-SHOWBIZΕναπανέμορφοσκυλίράτσαςχάσκιέχεικλέψειτιςκαρδιέςτωνχρηστώντουinstagramκαιέχειπροκαλέσειπολύγέλιο.Οιιστορίεςανάμεσαστουςσκύλουςκαιτιςγάτεςέχουνπολλέςφορέςαστείακατάληξη.Κάπωςέτσιλοιπόντοχάσκι-πρωταγωνιστής...Διαβάστεπερισσότερα>ΠρόβλημαμεΧοσέΧιμένεθστηνΑτλέτικο14:35-30Απρ2017-ΑΘΛΗΤΙΚΑΧάνειτουςδύοημιτελικούςμετηΡεάλΜαδρίτηςγιατοΤσάμπιονςΛιγκΤρειςεβδομάδεςεκτόςδράσηςθαμείνειοΧοσέΧιμένεθ,πράγμαπουσημαίνειότιθ’απουσιάσειαπόταμετόπισθεντηςομάδαςτουστουςημιτελικούςτουΤσάμπιονς...Διαβάστεπερισσότερα>Επιβάτης«τρέλανε»τονσυναγερμόστοαεροδρόμιοΜακεδονία-Είχε232μαχαίριαστηβαλίτσατου14:28-30Απρ2017-ΕΛΛΑΔΑΙδιαίτερατολμηρόςαποδείχθηκεέναςεπιβάτηςστοαεροδρόμιοΜακεδονία,καθώςπροσπάθησενα«περάσει»πάνωαπό200μαχαίριαμέσαστηβαλίτσατου!Ο41χρονοςαλλοδαπόςσυνελήφθηαπότουςαστυνομικούς,σύμφωναμετοΑΠΕ.Συνολικά...Διαβάστεπερισσότερα>ΟιερωτευμένοιΚινέζοι«ψηφίζουν»Σαντορίνη-Νεόνυμφοιταξιδεύουνστονησίγιατοάλμπουμτουγάμουτους[εικόνες]14:18-30Απρ2017-ΕΛΛΑΔΑΑκόμαέναζευγάριΚινέζωνέκανετοπρωίτηςΚυριακήςτοόνειροτουπραγματικότητακαιδημιούργησετοφωτογραφικόάλμπουμτουγάμουτουστηνΣαντορίνη.Οιφωτογραφίσειςγάμωνείναιμεγάληπηγήεσόδωνγιατοηφαιστειακόνησί...Διαβάστεπερισσότερα>KάτιπάειπολύλάθοςσεαυτήτηγυμνήφωτογραφίαπουαναδημιούργησεέναςχρήστηςτουFacebook[εικόνα]14:09-30Απρ2017-SHOWBIZΤηνΠαρασκευή,οΤάιλερΓουόκερ,έκανεμιαανάρτησηστοπροσωπικότουπροφίλστοFacebook,ηοποίαπροβλημάτισεπολλούς.Ονεαρόςαναδημιούργησεμιαπαλιάφωτογραφία,στηνοποίαβρισκότανστημπανιέρα,ωςμωρόμετονπατέρατου....Διαβάστεπερισσότερα>ΓιγάντιοκαλαμάριέπιασεψαράςστηνΠρέβεζα(φωτο)14:01-30Απρ2017-ΕΛΛΑΔΑΈνατεράστιοκαλαμάριπουζυγίζεισχεδόν8κιλάαλίευσεέναςεπαγγελματίαςψαράςστηνΠρέβεζα,οοποίοςέχει…άστροότανπρόκειταιγιαμεγάλεςψαριές.Λίγεςμέρεςνωρίτερα,οΓιάννηςΣάμπος,είχεαλιεύσειμίαλέτσαπουζύγιζε…...Διαβάστεπερισσότερα>ΗπώλησηπουθασυζητηθείστονΟλυμπιακό13:55-30Απρ2017-ΑΘΛΗΤΙΚΑΈναακόμασπουδαίοdealτουΒαγγέληΜαρινάκηΟΟλυμπιακόςέχειαποδείξειπολλάκιςότιξέρειναεκμεταλλεύεταιτουςταλαντούχουςπαίκτεςπουβγάζει,τόσοαγωνιστικάόσοκαιεμπορικά.Οι«ερυθρόλευκοι»έχουναναδείξειαρκετούς...Διαβάστεπερισσότερα>ΟιΤούρκοιμετέφερανπυροβόλακαιρουκέτεςστασύνοραμετοκουρδικόκαντόνιτηςΕφρίν(φωτο)13:53-30Απρ2017-ΚΟΣΜΟΣΗΤουρκίαανέπτυξετηνΠαρασκευήπερισσότεραστρατεύματαστασύνοράτηςμετηΣυρία,απέναντιαπόταεδάφηυπόκουρδικόέλεγχο(Ροζάβα–ΔυτικόΚουρδιστάν).Σύμφωναμεπηγέςαπόυπηρεσίεςπληροφοριών,επιβεβαιώνεταιότιοι...Διαβάστεπερισσότερα>Ταπρώτασυμπεράσματατουιατροδικαστήγιατονθάνατοτης36χρονηςΜαρίαςΙατρού13:48-30Απρ2017-ΕΛΛΑΔΑΟλοκληρώθηκεστηνιατροδικαστικήυπηρεσίαΠατρών,ηεξέτασητηςσορούτης36χρονης,ηοποίαβρέθηκενεκρήχθεςτοαπόγευμα,μέσασεβυθισμένοαυτοκίνητοστονΑμβρακικόκόλπο,κοντάστηνΑμφιλοχία.ΌπωςανέφερεστοΑΠΕ-ΜΠΕ,ο...Διαβάστεπερισσότερα>Καρχαρία7μέτρωνέπιασανψαράδεςστηνΣκόπελο(φωτο)13:41-30Απρ2017-ΕΛΛΑΔΑΚαρχαρίαεπτάμέτρωνκαιάνωτων300κιλώνέπιασανψαράδεςστηΣκόπελο.ΝαθυμίσουμεότιτονπερασμένοΜάρτιο,ψαράδεςστηνΝέαΚίοτηςΑργολίδαςείχανψαρέψεικαρχαρίαμήκουςτεσσάρωνμέτρωνκαιδυοημέρεςμετάάλλον…Διαβάστε...Διαβάστεπερισσότερα>ΟιΕυρωπαίοιζητούν50δισ.στερλίνεςγιατοBrexit–ΈξαλληηΤερέζαΜέι13:23-30Απρ2017-ΚΟΣΜΟΣΟιΕυρωπαίουζητούν50δισ.στερλίνεςγιατοBrexitγεγονόςπουέχεικάνειέξαλλητηνΤερέζαΜέι.ΗπρωθυπουργόςτηςΒρετανίας,απέρριψετις«σκληρέςαπαιτήσεις»τωνΒρυξελλώνγιατηδιαδικασίααποχώρησηςτουΗνωμένουΒασιλείου...Διαβάστεπερισσότερα>ΕπέστρεψεστιςΗΠΑοΠαπαγιάννης13:15-30Απρ2017-ΑΘΛΗΤΙΚΑΣτοΣακραμέντογιανασυνεχίσειτιςπροπονήσειςΟΈλληναςσέντερθακάνειατομικέςπροπονήσειςμετουςγυμναστέςτωνΚινγκςπροκειμένουναβελτιώσειταατομικάστοιχείατουπαιχνιδιούτουκαιναβρεθείσεκαλύτερηκατάσταση...Διαβάστεπερισσότερα>ΟΕρντογάναπείλησε:«Θαέρθουμεεντωμέσωτηςνυκτός»13:11-30Απρ2017-ΚΟΣΜΟΣΑναφερόμενοςτοΣάββατοστουςβομβαρδισμούςπουπραγματοποίησετιςπερασμένεςημέρεςηΤουρκίαενάντιαστουςΚούρδουςσοσιαλπατριώτεςαντάρτες,στηΣυρίακαιστοΙράκ,οΡετζέπΤαγίπΕρντογάνδήλωσεότι«επίκειταιηκατάκτηση»,...Διαβάστεπερισσότερα>Στυλιανίδης:Εθνικήανάγκητοκλείσιμοτηςαξιολόγησης13:05-30Απρ2017-ΠΟΛΙΤΙΚΗΟπρώηνυπουργόςθεωρείότιείναιυπαρκτόςοκίνδυνοςενόςθερμούεπεισοδίουμετηνΤουρκίαΕίναιεθνικήανάγκηνακλείσειηαξιολόγησηκαιναανοίξειοδρόμοςγιατηνρύθμισητουχρέους,δηλώνειστησυνέντευξήτουστοΑθηναϊκό/Μακεδονικό...Διαβάστεπερισσότερα>ΜασκοφόροιεκτέλεσανΙρανόκαναλάρχηστηνΚωνσταντινούπολη12:53-30Απρ2017-ΚΟΣΜΟΣΟιρανικήςκαταγωγήςΒρετανόςυπήκοος,ιδιοκτήτηςτουτηλεοπτικούσταθμούGemTV,ΣαέελΚαριμιάνκαιοΚουβεϊτιανόςσυνεταίροςτου,γνωστόςμόνομετααρχικάΜ.Μ.προςτοπαρόν,δολοφονήθηκαναπόένοπλουςμασκοφόρουςτοβράδυτου...Διαβάστεπερισσότερα>Ν.ΙωνίαΒόλου:40χρονοςβρέθηκενεκρός-Τονεντόπισεοαδελφόςτου12:48-30Απρ2017-ΕΛΛΑΔΑΕναςάνδρας,περίπου40ετών,βρέθηκενεκρόςτοπρωίτηςΚυριακήςστηΝέαΙωνίαΒόλου.Οαδελφόςτουάτυχουάνδρα,πουέμενεμαζίτου,τονβρήκενεκρόστιςεργατικέςκατοικίες,πάνωαπότονπεριφερειακόστοΦυτόκο.Ηαστυνομία...Διαβάστεπερισσότερα>Στυλιανίδης:Ορατόςοκίνδυνοςθερμούεπεισοδίου–ΤισκαρώνουνοιΤούρκοιστηΘράκη12:44-30Απρ2017-ΠΟΛΙΤΙΚΗΕίναιεθνικήανάγκηνακλείσειηαξιολόγησηκαιναανοίξειοδρόμοςγιατηνρύθμισητουχρέους,δηλώνειοπρώηνυπουργόςκαιτέωςβουλευτήςΡοδόπης,ΕυριπίδηςΣτυλιανίδης,σεσυνέντευξήτουστοΑΠΕ-ΜΠΕ.Τάσσεταιυπέρ…Διαβάστε...Διαβάστεπερισσότερα>ΟΕμίρηςτουΚατάρονόμασετονέοτουάλογο«Ερντογάν»12:43-30Απρ2017-ΚΟΣΜΟΣΟνυνΕμίρηςτουΚατάρ(δενξέρουμεγιαπόσοακόμα,διότιοπατέραςτουλέγεταιότισχεδιάζειτηνανατροπήτου:διαβάστεεδώ),ΤαμίμΜπινΧαμάντΑλΘάνι,οοποίοςείναιγνωστόςγιατιςστενέςσχέσειςτουμετονΡετζέπΤαγίπ…Διαβάστε...Διαβάστεπερισσότερα>ΜήνυμαΠαυλόπουλουσεΤουρκίααπότηΧίο:ΔενλησμονούμετοαίματωνΗρώων-Μαρτύρων12:13-30Απρ2017-ΠΟΛΙΤΙΚΗΣαφέςμήνυμαπροςτηνΤουρκίαότιηειρήνηκαιηειρηνικήσυνύπαρξη,έχουνωςαυτονόητηπροϋπόθεσητονπλήρησεβασμότουΔιεθνούςΔικαίουστοσύνολότου,επομένωςτονπλήρησεβασμόκαιτηςΣυνθήκηςτηςΛωζάνης,απηύθυνεαπότη...Διαβάστεπερισσότερα>ΣκοτώνονταιμεταξύτουςοιτζιχαντιστέςστηνότιαΔαμασκό–ΤοISISεπιτέθηκεστηνΑλΚάιντα12:11-30Απρ2017-ΚΟΣΜΟΣΣκοτώνονταιμεταξύτουςστιςσυνοικίεςπουελέγχουνστηνότιαΔαμασκόοιτζιχαντιστέςτηςΑλΚάιντακαιτηςοργάνωσηςΙσλαμικόΚράτος(ISIS).ΗΤαχρίρΑλΣαμ,όπωςονομάζεταιαπότιςαρχέςτουέτουςτοπαρακλάδιτης…Διαβάστε...Διαβάστεπερισσότερα>ΚαλάνέαγιατηνΣάνενΝτόχερτι-Υποχώρησεοκαρκίνος12:09-30Απρ2017-SHOWBIZΕπειτααπόμάχημετονκαρκίνοτουστήθουςτηντελευταίαδιετία,ηΣάνενΝτόχερτιανακοίνωσεκαλάνέαγιατηνκατάστασητηςυγείαςτης.Ηηθοποιόςπουέγινεγνωστήαπότο«BeverlyHills90210»ανέφερεσεανάρτησήτηςστοInstagramότιοκαρκίνος...Διαβάστεπερισσότερα>«Ξεσπάθωσε»καιπάλιηΠαπακώστα:«ΗΝΔοφείλεισήμεραναεπιστρέψειστιςρίζεςτης»12:03-30Απρ2017-ΠΟΛΙΤΙΚΗΞεκάθαρητοποθέτηση-απάντησηστηνσημερινήηγεσίατηςΝέαςΔημοκρατίαςστέλνειηβουλευτήςτουκόμματοςΚατερίναΠαπακώσταδιαμηνύονταςότιηΝΔ«οφείλεισήμεραναεπιστρέψειστιςρίζεςτης,δηλαδήστονκοινωνικόφιλελευθερισμό...Διαβάστεπερισσότερα>ΕναςνεκρόςαπόπυρκαγιάσεσπίτιστηΛευκάδα11:58-30Απρ2017-ΕΛΛΑΔΑΕνανάνδραανέσυρενεκρόηπυροσβεστική,έπειτααπόκατάσβεσηπυρκαγιάςπουξέσπασεσεοικίαστηΛευκάδα.ΗφωτιάεκδηλώθηκεταξημερώματατηςΚυριακής,σεδιώροφηκατοικίαστηνΕπισκοπήΚαλάμου,στηΛευκάδα.Οιπυροσβέστες...Διαβάστεπερισσότερα>ΚάνουνοιΓερμανοίρουσφέτια;ΓιαευνοιοκρατίακατηγορείταιοΣουλτς11:43-30Απρ2017-ΚΟΣΜΟΣΜέχρισήμερα,οικατηγορίεςγιαευνοιοκρατίαέμοιαζανναμηναγγίζουντονΜάρτινΣουλτς.Γιαπόσοόμωςθαμπορέσεινααποφύγειαυτότοδυσάρεστοθέμα;HΕυρωπαϊκήΥπηρεσίαΚαταπολέμησηςτηςΑπάτηςανακοίνωσετηνΤετάρτηότι...Διαβάστεπερισσότερα>Ζάκυνθος:ΣεύφεσηημεγάληπυρκαγιάστιςΜαριές11:38-30Απρ2017-ΕΛΛΑΔΑΣεύφεσηβρίσκεταιημεγάληπυρκαγιάπουκαίειδασικήέκτασηαπόχθεςτομεσημέρι,στοχωριόΜαριέςΖακύνθου.Κατάτηδιάρκειατηςνύχτας,όλοιοιάνδρεςτηςΠυροσβεστικήςυπηρεσίας,έδινανμάχημετιςφλόγεςώστενατηνπεριορίσουν...Διαβάστεπερισσότερα>«Μπαμ»μεΒασιλακάκηκορυφαίαελληνικήομάδα,φήμεςκαιγιαΛουτσέσκου11:35-30Απρ2017-ΑΘΛΗΤΙΚΑΦούντωσανοιφήμεςγιατονάσοτηςΞάνθηςΕίναιίσωςαπότουςπιοαδικημένουςΈλληνεςπαίκτεςτηςSuperLeague,πουαξίζειναδοκιμάσειτηντύχητουσεμίαμεγαλύτερηομάδα.Όπωςόλαδείχνουν,λοιπόν,μάλλονέφτασεηώραγιατονΘοδωρή...Διαβάστεπερισσότερα>ΤοΙσλαμικόΚράτοςσκάβειβαθιάτάφρογύρωαπότηΧαουίτζατουΙράκ11:11-30Απρ2017-ΚΟΣΜΟΣΟιτζιχαντιστέςτηςοργάνωσηςΙσλαμικόΚράτος(ISIS)σκάβουνμιαμεγάληκαιβαθιάτάφρογύρωαπότηνπόληΧαουίτζατουΙράκ,πουβρίσκεταιστανοτιοδυτικάτηςεπαρχίαςτουΚιρκούκ,γιαναεμποδίσουντηδιαφυγήκατοίκωνπροςτις...Διαβάστεπερισσότερα>ΑπελευθερώθηκεηελληνιστικήπόληΧάτραστοΙράκαπότοΙσλαμικόΚράτος(βίντεο)10:53-30Απρ2017-ΚΟΣΜΟΣΗιρακινήσιιτικήπολιτοφυλακήΜονάδεςΛαϊκήςΚινητοποίησης(ΑλΧασχντΑλΣαάμπι),απελευθέρωσετηναρχαίαπόληΧάτραστηβορειοδυτικήεπαρχίατηςΝινευή.ΜεανακοίνωσηπουεξέδωσετοΣάββατοηΑλΧασχντΑλΣαάμπιαναφέρει...Διαβάστεπερισσότερα>ΤοπόρισματουιατροδικαστήπεριμένειηαστυνομίαγιατααίτιαθανάτουτηςΜαρίαςΙατρού10:48-30Απρ2017-ΕΛΛΑΔΑΤαυτοποιήθηκεκαιεπίσημαησορόςτηςΜαρίαςΙατρούπουβρέθηκενεκρήχθεςτοαπόγευμαμέσασεαυτοκίνητο,τοοποίοεντοπίστηκεστοβυθότουΑμβρακικούκόλπου,κοντάστηνΑμφιλοχία.Ειδικότερα,σύμφωναμετοΛιμενικό,αφού...Διαβάστεπερισσότερα>«Νικά»στιςδημοσκοπήσειςηΜέρκελτονΣουλτςκιανοίγειτηνψαλίδα10:23-30Απρ2017-ΚΟΣΜΟΣΔιεύρυνσητουπροβαδίσματοςτουCDU/CSUέναντιτουSPDκαταγράφεταισεκυριακάτικηδημοσκόπησητουΙνστιτούτουEmnid,μόλιςπέντεμήνεςπριντιςομοσπονδιακέςεκλογέςτης24ηςΣεπτεμβρίου.Συγκεκριμένα,οσυνασπισμόςτηςΆνγκελαΜέρκελ...Διαβάστεπερισσότερα>«Κυνήγησε»τονδιαιτητήμετάτοντέρμπιοΦελαϊνί10:15-30Απρ2017-ΑΘΛΗΤΙΚΑ«Τιέκανα;Ναμουπειτιέκανακαιμεέβγαλε!Θέλωναμάθωτιείδε!»ΟΒέλγοςχαφαποβλήθηκεγιαχτύπημαμετοκεφάλιστονΣέρχιοΑγουέρο,στο84ολεπτότηςαναμέτρησηςτηςπερασμένηςΠέμπτης,μετονΜάρτινΆτκινσοννατουδείχνει...Διαβάστεπερισσότερα>ΕτσιθακινηθούνταμέσαμεταφοράςτηνΠρωτομαγιά9:58-30Απρ2017-ΕΛΛΑΔΑΣτάσηεργασίαςαπότηνέναρξητηςβάρδιαςέωςτις8τοπρωίθακάνουνοιεργαζόμενοιστονηλεκτρικό,στοπλαίσιοτωνκινητοποιήσεωντηςΠρωτομαγιάς.Στομετρό,δενθαπραγματοποιηθούνταδρομολόγιαστοτμήμαΔουκίσσηςΠλακεντίας...Διαβάστεπερισσότερα>ΕφικτήθεωρείτησυμφωνίαμετηνΕλλάδαμέχριτις22ΜαΐουοΣόιμπλε9:54-30Απρ2017-ΠΟΛΙΤΙΚΗΕφικτήχαρακτήρισεοΒόλφγκανγκΣόιμπλετηνεπίτευξησυμφωνίαςγιατηβ’αξιολόγησηέωςτις22Μαΐου,θέτονταςωστόσο,ωςπροϋπόθεσητηντήρησηόλωντωνσυμφωνηθέντωνεκμέρουςτηςελληνικήςκυβέρνησης.Σεκάθεπερίπτωσηπάντως,...Διαβάστεπερισσότερα>ΑμερικανικήπίεσησταΣκόπιαμετονΧόιτΜπράιανΓιενμέσωεκρηκτικήςπολιτικήςκρίσης9:53-30Απρ2017-ΚΟΣΜΟΣΣταΣκόπιααναμένεταινααφιχθείτηνΚυριακήοαναπληρωτήςβοηθόςτουυπουργούΕξωτερικώντωνΗΠΑ,αρμόδιοςγιαθέματαΕυρώπηςκαιΕυρασίας,ΧόιτΜπράιανΓι,προκειμένουνασυμβάλειστηνεκτόνωσητηςπολιτικήςκρίσης,ηοποία...Διαβάστεπερισσότερα>Σελίδα1από8072123Επόμενη›Τελευταία»Καιρόςπρόγνωσηκαιρούαπότοweather.grTwitterκαιGoogle+ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣΕΙΔΗΣΕΙΣΕΛΛΑΔΑΟπνιγμόςτοεπικρατέστεροσενάριογιατονθάνατοτης36χρονηςστονΑμβρακικό30Απρίλιος,2017ΚάηκεζωντανόςμέσαστοσπίτιτουστηΛευκάδα63χρονοςάνδρας30Απρίλιος,2017ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣΕΙΔΗΣΕΙΣΠΟΛΙΤΙΚΗΠοτάμι:Δύσπεπτηκαιάνοστηησυμφωνίαπουσερβίρειηκυβέρνηση30Απρίλιος,2017Στυλιανίδης:Εθνικήανάγκητοκλείσιμοτηςαξιολόγησης30Απρίλιος,2017ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣΕΙΔΗΣΕΙΣΚΟΣΜΟΣΗΣερβίαμεταφέρειστρατόστανότιασύνοράτης–«Σεπολεμικήετοιμότητα»30Απρίλιος,20171.500ένοπλοιΑλβανοίτουUCPMBβρίσκονταιστηνότιαΣερβίααναμένονταςεντολές30Απρίλιος,2017ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣΕΙΔΗΣΕΙΣSHOWBIZSurvivor:ΗπρώτηselfieφωτογραφίαγιαΝτάνοκαιΣπαλιάρα30Απρίλιος,2017Τοχάσκιπουτρέλανετοinstagram-Ακολούθησετηγάτακαιφράκαρεστηνπόρτα[βίντεο]30Απρίλιος,2017FacebookBoxΑΠΟΨΕΙΣκαιBLOGGERSΠρωτογενέςπλεόνασμα:Οιυπερεπιδόσειςδύσκολαεπαναλαμβάνονται27Απρίλιος,2017Οι«αγοραίοιρήτορες»καιηπραγματικήοικονομία27Απρίλιος,2017Οι«μαύρες»επέτειοιείναιδυο–Η21ηΑπριλίου1967καιη23ηΑπριλίου201022Απρίλιος,2017ΦΩΝΗΛΑΟΥΗλικιωμένοςκαίειχαρτιάγιαναζεσταθείκαιταμνημονιακάκαθάρματαμιλάνεγια…«αιθαλομίχλη»!21Δεκέμβριος,2013Ήρθαντοπρωίνασυνδέσουντουγείτονατορεύμα…16Δεκέμβριος,2013Pελαμόγιατουκερατά,τονφόροαλληλεγγύηςγιαποιουςτονπληρώνουμε;16Δεκέμβριος,2013|ΣτηνκορυφήΚατασκευήΙστοσελίδωνtcp.grProjectCopyrightstsantiri.grAllRightsReservedΌροιχρήσης-PrivacyPolicyΓιααστεία,παράξενα,ανέκδοτακαιπολύ,πολύγέλιοκάντεlikeεδώ!