新着記事

Σάββατο,29Απριλίου2017katagelies@tsantiri.grΕΛΛΑΔΑΚΥΠΡΟΣΠΟΛΙΤΙΚΗΚΟΙΝΩΝΙΑΚΙΝΗΜΑΤΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΚΟΣΜΟΣBLOGΑΘΛΗΤΙΚΑSHOWBIZΓΥΝΑΙΚΑΤΑΞΙΔΙΑΝΕΚΔΟΤΑΖΩΗΕΞΟΔΟΣΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΒΙΒΛΙΟΘΕΜΑΤΑΠΑΡΑΞΕΝΑΖΩΔΙΑΑΛΛΑtsantiri.grΑΣΤΕΓΗΕΝΗΜΕΡΩΣΗΧΩΡΙΣΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣΣυννεφιασμένοςαλλάζεστόςοκαιρόςσεόλητηχώρατηνΚυριακή23:38-29Απρ2017-ΕΛΛΑΔΑΤοπικέςβροχέςπεριμένουμετηνΚυριακήσταηπειρωτικάτιςμεσημβρινές–απογευματινέςώρες,καθώςκαιμεμονωμένεςκαταιγίδεςστηΜακεδονίακαιπιθανόντηνΉπειρο.Ευνοείταιημεταφοράσκόνηςστανότια.Ηθερμοκρασίασεπτώση,...Διαβάστεπερισσότερα>ΜεσούπερΒεζένκοφπέρασεαπότηνΡεάλΜπέτιςηΜπαρτσελόνα23:35-29Απρ2017-ΑΘΛΗΤΙΚΑΗομάδατουΓιώργουΜπαρτζώκαείχεθέσειτιςβάσειςγιατηνίκηήδηαπότοημίχρονοΣτηντέταρτηθέσητηςLigaEndesaπαρέμεινεηΜπαρτσελόνα,αφούέφυγεμετο«διπλό»απότηνΡεάλΜπέτις(72-89).ΠολύκαλόςΒεζένκοφ.Καμίααντίσταση...Διαβάστεπερισσότερα>HεξομολόγησητουΘοδωρήΜαραντίνηγιατηναποβολήτηςΣίσσυςΧρηστίδου23:29-29Απρ2017-SHOWBIZΣυνέντευξηστηνεκπομπήDOTτουκυπριακούκαναλιούMegaOneπαραχώρησεοΘοδωρήςΜαραντίνηςκαιμεταξύάλλωνμίλησεγιατιςδύσκολεςοικογενειακέςστιγμέςπουβίωσεμετηΣίσσυΧρηστίδουότανεκείνηέχασετοπαιδίπουπερίμενελίγο...Διαβάστεπερισσότερα>Τρίκαλα:Δράστηςπροσποιήθηκεαστυνομικόκαιπήρεαπόηλικιωμένο40.000ευρώ23:18-29Απρ2017-ΕΛΛΑΔΑΈνας38χρονοςοοποίοςπροσποιήθηκετοναστυνομικόταυτοποιήθηκεαπότηναστυνομίαωςδράστηςγιααπάτησεβάροςηλικιωμένουσταΤρίκαλα,απότονοποίοκαιπήρετοχρηματικόποσότων40.000ευρώ.Οδράστης,σύμφωναμεενημέρωση...Διαβάστεπερισσότερα>Ανατροπήμετουςτρεις…τελειωμένουςστονΟλυμπιακό!23:15-29Απρ2017-ΑΘΛΗΤΙΚΑΌχιμόνομένουν,αλλάη11άδαθαξεκινάειαπ’αυτούςΤικιανγιαέναδιάστημαμέσαστησεζόνπολλοίθεώρησανότιοισυγεκριμένοι,δεθαέχουνθέσηστονέορόστερ,κατάφεραντελικάμετιςεπιδόσειςτουςναδιαψεύσουνόλαταπρογνωστικά.Η...Διαβάστεπερισσότερα>ΗΑλΚάινταπαρέδωσεστονστρατότηςΣυρίαςτοτελευταίοσυνοριακόπέρασμαπουκατείχεστασύνοραμετονΛίβανο23:11-29Απρ2017-ΚΟΣΜΟΣΓιαπρώτηφοράαπότο2011οσυριακόςστρατόςκαιηλιβανέζικησιιτικήπαραστρατιωτικήοργάνωσηΧεζμπολάχέθεσανυπότονπλήρηέλεγχότουςόλητηνπαραμεθόριομεταξύΣυρίαςκαιΛιβάνου.ΟσυριακόςστρατόςκαιηΧεζμπολάχ…...Διαβάστεπερισσότερα>ΦρικτόέγκλημαστηΒέροια:Δύοέμβρυαβρέθηκανμέσασεγυάλεςδίπλασενεκροταφείο23:08-29Απρ2017-ΕΛΛΑΔΑ ΑντιμέτωποςμεαποτρόπαιοθέαμαβρέθηκεκάτοικοςτηςΗμαθίας,ότανεντόπισεπεταμέναδίπλασενεκροταφείοδύονεκράέμβρυαμέσασεγυάλιναδοχείαμεφορμόλη.ΤομακάβριοεύρημαεντοπίστηκετοαπόγευμαστοχωριόΒρυσάκιτου...Διαβάστεπερισσότερα>ΜεπολλέςαπουσίεςηΒέροιαστηΞάνθη22:55-29Απρ2017-ΑΘΛΗΤΙΚΑΗομάδαέχειυποβιβαστείμαθηματικάαπότιςπροηγούμενεςαγωνιστικέςΣτοτελευταίοπαιχνίδιτηςσεζόναλλάκαιστηνΣούπερΛίγκαηΒέροιαθαέχειπάραπολλέςαπουσίες.Θαείναιτοτελευταίοτηςπαιχνίδι.ΗΒέροιαέχειυποβιβαστεί...Διαβάστεπερισσότερα>SirtfoodDiet:ΗακραίαδίαιτατηςΠίπαΜίντλετονέναμήναπριντογάμο22:49-29Απρ2017-SHOWBIZΟγάμοςτηςχρονιάς,ογάμοςτηςΠίπαΜίντλετονκαιτουΤζέιμςΜάθιουςείναισχεδόνέναμήναμακριάκαιηαδερφήτηςΔούκισσαςτουΚέιμπριτζέχειμπεισερυθμούςπροετοιμασίαςγιαναλάμψειμέσαστονυφικότης.Απότοκαθημερινό...Διαβάστεπερισσότερα>HσυγκλονιστικήαποκάλυψητουΑπόστολουΓκλέτσουγιατημάχητουμετονκαρκίνο22:48-29Απρ2017-ΕΛΛΑΔΑΣεμιααποκάλυψηπροέβηoncameraοδήμαρχοςΣτυλίδαςΑπόστολοςΓκλέτσος,τηνοποίαελάχιστοιάνθρωποιγνωρίζουν.Συγκεκριμένα,μιλώνταςστα«Αποκαλυπτικά»του«Ε» γιατηδουλειάτου στονδήμο,είπε:«Οκτώχρόνιαεδώ,ήρθαμεμε...Διαβάστεπερισσότερα>ΗΡωσίασυμφώνησεναπουλήσειS-400στουςΤούρκους22:43-29Απρ2017-ΚΟΣΜΟΣΤουρκίακαιΡωσίακατέληξανσεαρχικήσυμφωνίαστηνπώλησητουυπερσύγχρονουρωσικούαντιαεροπορικούσυστήματοςS-400στηντουρκικήπλευράκαιπλέονβρίσκονταιστιςδιαπραγματεύσειςγιατηντιμήκαιθέματασυμπαραγωγής,ανακοίνωσε...Διαβάστεπερισσότερα>Μήνυματης‘ΕνωσηςΚεντρώωνγιατηνΠρωτομαγιά22:25-29Απρ2017-ΠΟΛΙΤΙΚΗΝαμην«εμπιστεύονταιπιατουςεργατοπατέρες»«ΗεργατικήΠρωτομαγιάείναικορυφαίακαισυμβολικήημέρα,καιαντικατοπτρίζειτηστήριξηόλωνμαςστονεργαζόμενοκαιμοχθούνταβιοπαλαιστή»αναφέρεισεμήνυμάτηςηΈνωσηΚεντρώων...Διαβάστεπερισσότερα>ΟΠρόεδροςτηςΑιγύπτουκάλεσετιςΗΠΑνααναλάβουνδραστικόρόλοστοΠαλαιστινιακό22:23-29Απρ2017-ΚΟΣΜΟΣNα«ανακτήσουνένανδραστικόρόλο»στηνειρηνευτικήδιαδικασίαμεταξύΙσραηλινώνκαιΠαλαιστινίωνκάλεσετιςΗΠΑοπρόεδροςτηςΑιγύπτου,ΆμπντελΦάταχαλΣίσι,κατάτησυνάντησήτουμετονπρόεδροτηςΠαλαιστινιακήςΑρχής,...Διαβάστεπερισσότερα>Ζάκυνθος:ΑνεξέλεγκτημαίνεταιηπυρκαγιάστιςΜαριές22:08-29Απρ2017-ΕΛΛΑΔΑΠάνωαπό600στρέμματαπευκοδάσουςέχουνγίνειμέχριτώραπαρανάλωματουπυρόςστημεγάληδασικήπυρκαγιάπουξέσπασελίγομετάτομεσημέρικαιείναιακόμασεεξέλιξη.ΔυνάμειςαπότηνΠυροσβεστικήτουνομούκαιγειτονικών...Διαβάστεπερισσότερα>ΕτσιέχουνγίνειταπόδιατηςΕιρήνηςΠαπαδοπούλουαπότοSurvivor-Σημάδια,μελανιές,τσιμπήματα[βίντεο]21:59-29Απρ2017-SHOWBIZΤασημάδιαπουέχεισταπόδιατηςαπότααγωνίσματατουSurvivorέδειξεστοInstagram,ηΕιρήνηΠαπαδοπούλου.Ηγνωστήτραγουδίστρια,ηοποίααποχώρησεαπότοπαιχνίδιγιαπροσωπικούςλόγους,έβγαλεβίντεοσταμέσακοινωνικήςδικτύωσης...Διαβάστεπερισσότερα>ΜετοζόριβρήκεοΠαράσχος17παίκτες21:55-29Απρ2017-ΑΘΛΗΤΙΚΑΟιαπουσίεςήτανγνωστέςεδώκαιαρκετόκαιρόΟΓιώργοςΠαράσχοςμετοζόριπήρεστηναποστολή17παίκτεςαπότουςοποίουςοιπέντεείναιαπότηνΚ20τουΠλατανιά.Οιαπουσίεςήτανγνωστέςεδώκαιαρκετόκαιρό.ΟΠλατανιάςχωρίς...Διαβάστεπερισσότερα>ΚατέρρευσεκτίριοστηvΚολομβία:17νεκροίκαι23τραυματίες21:53-29Απρ2017-ΚΟΣΜΟΣΤουλάχιστον17άνθρωποισκοτώθηκανότανκατέρρευσεέναυπόανέγερσηκτίριοστηβόρειαΚολομβία,όπωςέγινεγνωστόαπότιςτοπικέςαρχές.Μέχριστιγμήςοιδιασώστεςέχουνκαταφέρεινααπεγκλωβίσουν40ανθρώπουςαπότασυντρίμμια...Διαβάστεπερισσότερα>Διαβεβαιώσειςτηςκυβέρνησηςπωςέρχεταινομοσχέδιογιαυποχρεωτικήαναγραφήπροέλευσηςσεγάλακαικρέας21:45-29Απρ2017-ΠΟΛΙΤΙΚΗ«Τονομοσχέδιοπουέρχεται,έχειωςστόχοτηνπροάσπισητωνσυμφερόντωντωνΕλλήνωνκτηνοτρόφωνκαιτωνκαταναλωτών»ΔιαβεβαιώσειςπωςείναιθέμαημερώνναέρθειστηΒουλήτονομοσχέδιογιατηνυποχρεωτικήαναγραφήπροέλευσης...Διαβάστεπερισσότερα>ΕιδικήαναφοράστιςβρετανικέςβάσειςστηνΚύπροστοκείμενοτηςΕ.Ε.γιατοBrexit21:43-29Απρ2017-ΚΟΣΜΟΣΕιδικήαναφοράστιςβρετανικέςβάσειςστηνΚύπροκάνειτοκείμενοτωνκατευθυντήριωνγραμμώντηςΕυρωπαϊκήςΈνωσηςγιατιςδιαπραγματεύσειςτουBrexit,όπωςσυμφωνήθηκετοΣάββατοστηΣύνοδοΚορυφήςτων27κρατών-μελών.Συγκεκριμένα,...Διαβάστεπερισσότερα>ΕνωσηΚεντρώωνγιαΠρωτομαγιά:Οιεργαζόμενοιναμηνεμπιστεύονταιπιατουςεργατοπατέρες21:38-29Απρ2017-ΕΛΛΑΔΑΗΠρωτομαγιάσημαίνειπρόσκλησηπροςτουςκοινωνικούςεταίρουςγιαναμπειηχώρασεπορείαανάπτυξηςκαιναβγειαπόταμνημόνιακαιτηνκρίσηαναφέρειτοκόμματουΒ.Λεβέντη.«ΗεργατικήΠρωτομαγιάείναικορυφαίακαισυμβολική...Διαβάστεπερισσότερα>ΜεαπουσίεςηαποστολήτουΠλατανιά21:35-29Απρ2017-ΑΘΛΗΤΙΚΑΟιαπουσίεςήτανγνωστέςεδώκαιαρκετόκαιρόΟΓιώργοςΠαράσχοςμετοζόριπήρεστηναποστολή17παίκτεςαπότουςοποίουςοιπέντεείναιαπότηνΚ20τουΠλατανιά.Οιαπουσίεςήτανγνωστέςεδώκαιαρκετόκαιρό.ΟΠλατανιάςχωρίς...Διαβάστεπερισσότερα>ΟΕρντογάν«τρώει»άλλους4.000κρατικούςυπαλλήλους21:23-29Απρ2017-ΚΟΣΜΟΣΣενέοκύμαεκκαθαρίσεωνστιςδημόσιεςυπηρεσίες,τονστρατόκαιτηναστυνομίαπροχώρησεητουρκικήκυβέρνησημεεντολήΕρντογάν,στοναπόηχοτουπερσινούαποτυχημένουπραξικοπήματος.Μεέκτακτοδιάταγμα,τοοποίοδημοσιεύθηκε...Διαβάστεπερισσότερα>Λάρισα:Συνελήφθη47χρονοςγιακατοχήαρχαίωννομισμάτων21:18-29Απρ2017-ΕΛΛΑΔΑΓιακατοχήτριώναρχαίωννομισμάτωνπουχρονολογούνταιαπότηνΎστερηΡωμαϊκήΠερίοδοκαιτηΜεσαιωνικήΠερίοδο,συνελήφθητοβράδυτηςΠαρασκευής47χρονοςστηΛάρισααπόαστυνομικούςτηςΟμάδαςΠρόληψηςκαιΚαταστολήςΕγκληματικότητας...Διαβάστεπερισσότερα>ΈχουνπαραφρονήσειστηνΆγκυρα:ΕξέδωσανNAVTEXκαιγιαταδελφίνιατηςKυπριακήςΑΟΖ21:11-29Απρ2017-ΚΟΣΜΟΣΣυνεπήςστηνπολιτικήτηςπλήρουςαμφισβήτησηςτωνκυριαρχικώνδικαιωμάτωντηςΚυπρου,ηΤουρκίαεπιχειρείναεκμεταλλευθείμιαθαλάσσιαεπιστημονικήέρευναγιαταδελφίνιαγιαναδηλώσειότιέναμεγάλομέροςτηςΚυπριακής...Διαβάστεπερισσότερα>ΜεφόραπάνωστοδοκάριοΡονάλντο20:55-29Απρ2017-ΑΘΛΗΤΙΚΑΔείτετοβίντεοΟΚριστιάνοόχιμόνοδεσκόραρεαπόκοντά,αλλάτράκαρεπολύάσχημαστοδοκάρι.ΑπότύχηδεντραυματίστηκεοΠορτογάλος.ΤυχερόςοΚριστιάνοΡονάλντο,αφούστηφάσητου77′όχιμόνοδεμπόρεσεναπετύχειγκολ,...Διαβάστεπερισσότερα>ΑπάτημεonlineστοιχηματισμόστηΒόρειαΕλλάδα20:48-29Απρ2017-ΕΛΛΑΔΑΑπότηνΥποδιεύθυνσηΔίωξηςΗλεκτρονικούΕγκλήματοςΒορείουΕλλάδος,εξιχνιάστηκευπόθεσηαπόπειραςαπάτηςκατ’εξακολούθηση, ηοποίααφορούσετηδημιουργίαπλαστώνδιαδικτυακώνλογαριασμώνπαίκτησεδιαδικτυακέςστοιχηματικές...Διαβάστεπερισσότερα>ΤισυζητούνΤσακαλώτοςκαιΣπίρτζηςμετουςδανειστέςγιανακλείσουντηναξιολόγηση20:44-29Απρ2017-ΠΟΛΙΤΙΚΗΣεεξέλιξηβρίσκεταιησυνάντησηυπουργώντηςκυβέρνησηςΕυκλείδηΤσακαλώτουκαιΧρήστουΣπίρτζημετουςεπικεφαλήςτωνθεσμών.Ονέοςγύροςτωνδιαπραγματεύσεωνέχειεπίκεντροτουπερταμείοτωναποκρατικοποιήσεων,ενώπαραμένουν...Διαβάστεπερισσότερα>ΟαμερικανικόςστρατόςπαίρνειθέσειςαπέναντιστουςΤούρκουςσεΣυρίακαιΙράκ(βίντεο)20:43-29Απρ2017-ΚΟΣΜΟΣΜιαεβδομάδαπρινητουρκικήεφημερίδαYeniSafak,τοκατεξοχήνφερέφωνοτουΡετζέπΤαγίπΕρντογάν,προανήγγειλεότιηΤουρκίαθαπροχωρούσεσεδύονέεςεισβολέςστοβορειοδυτικόΙράκκαιμίαστηΣυρίαανατολικάτουΕυφράτη[διαβάστε...Διαβάστεπερισσότερα>Survivor:Οιselfiesτωνπαικτώνπουείδαντοφωςτηςδημοσιότητας[εικόνες]20:19-29Απρ2017-SHOWBIZΤοπάρτιτηςένωσης«Μαχητών»και«Διασήμων»στοSurvivorσημείωσερεκόρτηλεθέασης(πουέφτασεμέχριτο81,3%)καιοιπαίκτεςδοκίμασαντιςφωνητικέςτουςικανότητεςκρατώνταςαμείωτοτοενδιαφέροντωντηλεθεατών.Οιδιαγωνιζόμενοι...Διαβάστεπερισσότερα>Έβαλε«στοπ»στονπρωτοπόροΗρακλήοΦάρος20:15-29Απρ2017-ΑΘΛΗΤΙΚΑΘέσησταplayoffsγιαΑίολοΟΗρακλήςηττήθηκεμέσαστηνδύσκοληέδρατουΦάρουμε87-78,οΠανιώνιοςέφυγεμετο«διπλό»από τηνέδρατουΓΣΛ(70-85),ενώοΔούκαςνίκησεμε82-71 τονΕθνικό.ΘέσησταplayoffsγιαΑίολο.ΤααποτελέσματαΑίολος...Διαβάστεπερισσότερα>ΔενφαντάζεστετιεισάγειηΑμερικήαπότηνΕλλάδα(δενείναιελαιόλαδο)20:09-29Απρ2017-SHOWBIZΑνπιστεύατεότιτοελαιόλαδοκατέχειτηνπρώτηθέσηστιςεξαγωγέςμαςπροςτιςΗΠΑμάλλονπέσατεέξω.Δενείναιούτετοελαιόλαδο,αλλάούτεκαιηφέταόπωςθαμπορούσενασκεφτείκάποιος.Ταδύοαυτάπαραδοσιακάπροϊόντα δεν...Διαβάστεπερισσότερα>ΟΙσθμόςτηςΚορίνθουόπωςδεντονέχετεξαναδεί-Τον…έλιωσεηGoogle[βίντεο]20:08-29Απρ2017-ΕΛΛΑΔΑΣίγουραδενέχετεξαναδείέτσιτονΙσθμότηςΚορίνθου,καθώςτοGoogleEarthτονμετέτρεψεσε…τρενάκιτουτρόμου.Όπωςμπορείτεναδείτε,η Googleμετολάθοςσταγραφικάτηςκυριολεκτικά«έλιωσε»τονΙσθμό.Δείτετοβίντεοαπότην...Διαβάστεπερισσότερα>Ρουβίκωνας:Δενιδρύσαμεποτέπολιτιστικόσύλλογο20:03-29Απρ2017-ΠΟΛΙΤΙΚΗΟυδέποτεοΡουβίκωναςίδρυσε«πολιτιστικόσύλλογο»αναφέρειηοργάνωσημεανάρτησηπουέκανενωρίτερασήμερασειστοσελίδατουαντιεξουσιαστικούχώρου.Συγκεκριμέναστηναπάντησητουγιατοσυγκεκριμένοθέμααναφέρει:«Ως...Διαβάστεπερισσότερα>Καλλιθέα:Καλλιεργούσεκάνναβηδίπλαστο…κρεβάτιτου[εικόνες]19:58-29Απρ2017-ΕΛΛΑΔΑΈναπλήρωςοργανωμένοεργαστήριο-φυτώριουδροπονικήςκαλλιέργειαςδενδρυλλίωνκάνναβης εντοπίσθηκεαπόαστυνομικούςτηςΟμάδαςΔίωξηςΝαρκωτικώντουΤμήματοςΑσφάλειαςΆρτας,μέσασεδιαμέρισμα,στηνΚαλλιθέαΑττικής....Διαβάστεπερισσότερα>Brexit:ΤιαναφέρειησυμφωνίατηςΕ.Ε.γιατιςβρετανικέςβάσειςστηνΚύπρο19:43-29Απρ2017-ΚΟΣΜΟΣΤοΕυρωπαϊκόΣυμβούλιοεξέδωσεσήμερατιςκατευθυντήριεςγραμμέςτηςδιαπραγμάτευσηςγιατοBrexitσεσυνέχειατηςκοινοποίησηςτουΗνωμένουΒασιλείουβάσειτουάρθρου50τηςΣυνθήκηςτηςΕυρωπαϊκήςΈνωσης,κατάτηδιάρκειαέκτακτης...Διαβάστεπερισσότερα>ΟΠάνοςΚαμμένοςστηνέπαρσητηςελληνικήςσημαίαςστοΑγαθονήσι(φωτο+βίντεο)19:41-29Απρ2017-ΕΛΛΑΔΑΗεκπομπή«ΜεΑρετήκαιΤόλμη»πουθαμεταδοθείτηνΚυριακή30Απριλίου2017στις11:30στηνΕΡΤ1θαξεκινήσειτηθεματολογίατηςμεβίντεοαπότηνέπαρσητηςσημαίαςστοΑγαθονήσι,παρουσίατουΥπουργούΕθνικήςΆμυναςΠάνουΚαμμένου…...Διαβάστεπερισσότερα>Συνάδελφοςτουπαιδοκτόνουαποκαλύπτει:Ητανβίαιος,δενέβλεπαναέχειψυχολογικάπροβλήματα19:38-29Απρ2017-ΕΛΛΑΔΑΓιατονπαιδοκτόνοπουέπνιξετην6χρονηΣτέλλακαιπέταξετοπτώματηςστασκουπίδιαμίλησε συνάδελφόςτου,αναφέρονταςπωςδενγνώριζεπωςείχεψυχολογικάπροβλήματα,αλλάγνώριζεπωςήτανβίαιοςμετηνοικογένειάτου.Μιλώντας...Διαβάστεπερισσότερα>Τσίπρας:Είμαστεσεκαλόστάδιογιατοκλείσιμοτηςαξιολόγησηςστις22Μαΐου19:25-29Απρ2017-ΠΟΛΙΤΙΚΗ«Ηγενικήεικόναπουεπικρατείείναιότιβρισκόμαστεεντόςπλαισίου,εντόςστόχων»ΟιδιαπραγματεύσειςγιατοκλείσιμοτηςδεύτερηςαξιολόγησηςείναιεντόςτωνστόχωνπροκειμένουναυπάρχεικατάληξησεσυμφωνίαστοEurogroup...Διαβάστεπερισσότερα>TρίτοςγάμοςγιατηνΕυρυδίκη19:09-29Απρ2017-SHOWBIZΤρίτοςγάμοςγιατηνΕυρυδίκη.Ητραγουδίστριαθαεπισφραγίσειτονέρωτάτηςμετονσύντροφότης,ΜπομπΚατσιώνη,μεθρησκευτικόγάμοπουθαέχει…ροκχαρακτήρα!ΜετάτονγάμοτηςμετονΓιώργοΘεοφάνουςκαιτονΔημήτρηΚοργιαλά,...Διαβάστεπερισσότερα>ΝεκρήστονβυθότουΑμβρακικούβρέθηκε36χρονηαισθητικός19:01-29Απρ2017-ΕΛΛΑΔΑΤραγικόςεπίλογοςστιςέρευνεςγιατονεντοπισμότης36χρονηςΜαρίαςΙατρούπουείχεεξαφανιστείαπόταξημερώματατηςΔευτέραςτουΠάσχα17Απριλίου,ότανκαιέφυγεαπότοΛουτράκιόπουέμενεμεπροορισμότηνΠαραμυθιάΘεσπρωτίας.<div...Διαβάστεπερισσότερα>Σελίδα1από8071123Επόμενη›Τελευταία»Καιρόςπρόγνωσηκαιρούαπότοweather.grTwitterκαιGoogle+ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣΕΙΔΗΣΕΙΣΕΛΛΑΔΑΣυννεφιασμένοςαλλάζεστόςοκαιρόςσεόλητηχώρατηνΚυριακή29Απρίλιος,2017Τρίκαλα:Δράστηςπροσποιήθηκεαστυνομικόκαιπήρεαπόηλικιωμένο40.000ευρώ29Απρίλιος,2017ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣΕΙΔΗΣΕΙΣΠΟΛΙΤΙΚΗΜήνυματης‘ΕνωσηςΚεντρώωνγιατηνΠρωτομαγιά29Απρίλιος,2017Διαβεβαιώσειςτηςκυβέρνησηςπωςέρχεταινομοσχέδιογιαυποχρεωτικήαναγραφήπροέλευσηςσεγάλακαικρέας29Απρίλιος,2017ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣΕΙΔΗΣΕΙΣΚΟΣΜΟΣΗΑλΚάινταπαρέδωσεστονστρατότηςΣυρίαςτοτελευταίοσυνοριακόπέρασμαπουκατείχεστασύνοραμετονΛίβανο29Απρίλιος,2017ΗΡωσίασυμφώνησεναπουλήσειS-400στουςΤούρκους29Απρίλιος,2017ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣΕΙΔΗΣΕΙΣSHOWBIZHεξομολόγησητουΘοδωρήΜαραντίνηγιατηναποβολήτηςΣίσσυςΧρηστίδου29Απρίλιος,2017SirtfoodDiet:ΗακραίαδίαιτατηςΠίπαΜίντλετονέναμήναπριντογάμο29Απρίλιος,2017FacebookBoxΑΠΟΨΕΙΣκαιBLOGGERSΠρωτογενέςπλεόνασμα:Οιυπερεπιδόσειςδύσκολαεπαναλαμβάνονται27Απρίλιος,2017Οι«αγοραίοιρήτορες»καιηπραγματικήοικονομία27Απρίλιος,2017Οι«μαύρες»επέτειοιείναιδυο–Η21ηΑπριλίου1967καιη23ηΑπριλίου201022Απρίλιος,2017ΦΩΝΗΛΑΟΥΗλικιωμένοςκαίειχαρτιάγιαναζεσταθείκαιταμνημονιακάκαθάρματαμιλάνεγια…«αιθαλομίχλη»!21Δεκέμβριος,2013Ήρθαντοπρωίνασυνδέσουντουγείτονατορεύμα…16Δεκέμβριος,2013Pελαμόγιατουκερατά,τονφόροαλληλεγγύηςγιαποιουςτονπληρώνουμε;16Δεκέμβριος,2013|ΣτηνκορυφήΚατασκευήΙστοσελίδωνtcp.grProjectCopyrightstsantiri.grAllRightsReservedΌροιχρήσης-PrivacyPolicyΓιααστεία,παράξενα,ανέκδοτακαιπολύ,πολύγέλιοκάντεlikeεδώ!